Beroun

... na mapě

Zobrazení na mapě

Město Beroun leží na soutoku Berounky a Litavky, asi 30 km jihozápadně od Prahy. Není příliš známo, že jeho latinské jméno zní Verona a i jeho české jméno je odvozeno z německého názvu severoitalských Benátek, tedy Bern nebo Beronia.
Počátek města datujeme do doby středověké vlny zakládání měst v Českých zemích, brzy však bylo bezmála opuštěno a muselo být znovu vybudováno za doby Václava II. Jeho význam však poklesl po třicetileté válce. Od 18. století se Beroun stal městem posádkovým, tedy městem, kde byla vojenská pohotovost.
Nová kapitola v historii města i okolí se začíná psát v šedesátých letech 19. století, kdy se v okolí Berouna začalo s těžbou vápence. V této době se také rozvíjí průmysl textilní a železárenský. Díky železniční trati z Prahy do Plzně se město stalo vhodným místem pro zakládání nových průmyslových závodů.
Za komunistické vlády došlo k výstavbě nových průmyslových závodů, městských domů a panelových sídlišť, bohužel i v těsném sousedství historického jádra. Došlo také k likvidaci mnohých památek.
Po sametové revoluci byl význam průmyslu potlačen. Těžký průmysl ustoupil lehkému, těžba vápence v okolí města ale příliš snížena nebyla. Historické jádro Berouna bylo zrekonstruováno a na hlavním náměstí vznikla pěší zóna.
V současnosti žije v Berouně více než 18 tisíc obyvatel, v roce 2009 získal titul historického města roku.

  info  
tohle bude zápátí