Solvayovy lomy

... na mapě

Zobrazení na mapě

Belgická firma Solvay, která se zabývala zpracováním vápence pro chemické účely, přišla do Čech v roce 1904. Založila továrnu v Ústí nad Labem Neštěmicích. Vápenec pro svou výrobu nejprve kupovala, v roce 1916 se však vedení firmy rozhodlo otevřít si vlastní závodní lom na vápenec. Vytipována byla lokalita s velmi kvalitním vápencem nedaleko Svatého Jana pod Skalou.
Po geologické průzkumu, výkupu pozemků a přípravných pracích byla v roce 1918 zahájena těžba. Původní lom se rozkládal na severním svahu nad obcí Loděnice, vzrůstající těžba vedla k otevření jižního lomu. Těžba firmou Solvay byla ukončena v roce 1956 a lom byl předán Správě silnic, která využívala materiál pro stavbu okolních cest do roku 1964.
V roce 1993 vzniklo občanské sdružení Společnost Barbora. Toto sdružení zde znovu buduje úzkorozchodnou dráhu, zprovozňuje staré lokomotivy a vozy a opravuje důlní objekty. Můžete zde navštívit muzeum těžby a dopravy vápence nebo se projet po asi dvou kilometrech trati úzkorozchodné železnice. Dále je zde k vidění 139 metrů staré štoly, asi 150 vozů různých typů a 26 lokomotiv.

  info  
tohle bude zápátí