Tetín

Věž kostela sv. Kateřiny.

Věž kostela sv. Kateřiny.

Tetín je jednou z nestarších obcí v Česku, jeho území bylo osídleno již v paleolitu. Počátky Tetína jsou v pověstech spojovány s Krokovou dcerou Tetou. Archeologické nálezy ukazují, že zde byl na počátku 10. století knížecí dvorec. Ten byl vdovským sídlem svaté Ludmily, která zde byla v roce 921 zavražděna. Tetín je tedy jedním z míst pobytu prvních křesťanů v Čechách a také jedním z kořenů české historie.
Mezi památky Tetína patří kromě torza dávného hradu kostel sv. Ludmily, který byl postaven v barokním slohu v 80. letech 17. století. Ve spodní části jeho oltáře je umístěna mensa s kamenem, na kterém prý byla svatá Ludmila usmrcena. V jeho sousedství stojí románský kostel sv. Kateřiny pravděpodobně z počátku 12. století. Třetím ze zdejších kostelů je kostel sv. Jana Nepomuckého, v jehož jádru je také románské zdivo, ale postupně byl přestavěn do dnešní podoby. Návsi dominuje barokní zámek, na tetínské faře působil známý kronikář Václav Hájek z Libočan.
Tetín je také znám jako poutní místo, hlavní poutě se zde pořádají první neděli po 16. září.
V současnosti žije v obci, jíž své dvě básně věnoval i Jaroslav Seifert a kterou můžete znát ze zlidovělé písně Nad Berounkou pod Tetínem, asi 820 obyvatel. Historii Tetína a jeho zajímavosti si můžete také připomenout ve zdejším muzeu.

Záběr z náměstí.
Kostel svatého Jana Nepomuckého.
Fara.
Kostel sv. Ludmily dominuje obci.
  info  
tohle bude zápátí