Kadaň

Žatecká brána typický obrázek Kadaně.

Žatecká brána typický obrázek Kadaně.

První osídlení Kadaně datujeme do 4. století před naším letopočtem keltským obyvatelstvem, v jejichž jazyce znamenalo jméno dnešního města zářící oheň. Samotné město vzniklo ve 13. století z popudu krále Přemysla Otakara II. Také nejvýznamnější dochované památky - část gotického opevnění, gotická radnice ze 14. a 15. století a gotický hrad - datujeme do období středověku.
Největší rozkvět Kadaně proběhl za vlády krále Karla IV.
Za dobu své bohaté historie pamatuje město několik velkých požárů, poslední z nich vzplál v roce 1811. Rekonstrukce po něm vděčíme za dnešní podobu města.

Pohled na Žateckou bránu v Kadani.
Žatecká brána, jeden z typických pohledů Kadaně.
Brána zvaná Žatecká.
Kadaňský hrad.
  info  
tohle bude zápátí