Jindřichův Hradec

Záběr ze Svatojánské ulice.

Záběr ze Svatojánské ulice.

Za nejstarší historií Jindřichova Hradce se musíme v čase vrátit do 10. století, kdy zde stávalo slovanské hradiště. Na místě tohoto hradiště založil Jindřich I. z Hradce hrad, který je prvně zmiňován v písemné zmínce z roku 1220 a byl latinsky nazýván Nova Domus nebo německy Neuhaus. Jméno Gradec je prvně zmiňováno v roce 1242. Trhová ves u hradu zaznamenala rychlý rozvoj a již roku 1293 se stala opevněným městem. Přívlastek Jindřichův se začal v českém názvu města objevovat v 15. století. V této době bylo k Hradci připojeno tzv. Nové město, které stávalo na místě severního předměstí.
Největší rozkvět město zaznamenalo v 16. století, stalo se centrem rozlehlého panství a vedly tudy důležité obchodní cesty mezi Českými zeměmi a Rakouskem. V městě také nastal rozvoj řemesel, zejména pak soukenictví, rybářství a pivovarnictví. Město bylo v této době renesančně přestavováno.
Rozkvět zastavila bitva na Bílé hoře, po níž následovalo období stagnace, nový rozvoj města přinesla až průmyslová revoluce v 18. a 19. století. Středověkou podobu města poškodil obrovský požár v roce 1801.
Po pánech z Hradce se stali majiteli panství na počátku 17. století Slavatové. Od počátku 18. století až do roku 1945 patřilo Černínům.
Pomineme-li zdejší zámek, o němž se dočtete na jiném místě těchto stránek, patří mezi památky Jindřichova Hradce dochované části městského opevnění, zejména pak části hradeb s otevřenými baštami na jižním a východním okraji městského jádra a bašta Solnice. Z městských bran dnes uvidíte jen Nežáreckou bránu. Historickému jádru s lichoběžníkovým náměstím Míru vévodí sloup Nejsvětější Trojice z roku 1768. Náměstí je obklopeno domy gotickými z konce 14. století nebo renesančními o dvě století mladšími. Severovýchodně od náměstí najdete gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 14. století, v jehož blízkosti stojí bývalá jezuitská kolej s barokním kostelem svaté Máří Magdalény z let 1628 - 1632. Proti koleji stojí bývalý jezuitský seminář, který je dnes sídlem muzea. Jeho nejznámějším exponátem je největší lidový mechanický betlém na světě.
Dominantou historického jádra je minoritský klášter s raně gotickým klášterním kostelem svatého Jana Křtitele, který byl založen kolem roku 1260.
Severně od náměstí se rozkládá Nové město s bývalým františkánským klášterem a kostelem svaté Kateřiny z druhé poloviny 15. století. Na jihozápadním okraji města u řeky Nežárky najdete starý židovský hřbitov z doby před rokem 1440.
Jindřichův Hradec je přirozeným centrem východu jižních Čech, žije zde bezmála 22 tisíc obyvatel, jeho historické jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Rybník Malý Vajgar.
Zákoutí ve Školní ulici.
Ulice Pod hradem.
Kostel svatého Jana Křtitele.
  info  
tohle bude zápátí