Bílichov

Kaplička.

Kaplička.

Víska Bílichov leží asi 13 km severozápadně od Slaného pod vrchem Krychovem. Její původní jméno bylo Bělichov, což ukazuje na osídlení místa již v pohanských dobách starých Slovanů, toto jméno totiž bylo pravděpodobně podle pohanského boha dobra a světla Bělboha, je to ale jen jedna z teorií.
První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1407. Od 20. let 19. století zde stával dřevěný lovecký zámek, ten ale v roce 1861 vyhořel po úderu blesku a byl přestavěn na myslivnu. Tomuto účelu slouží budova dodnes. Podle někdejšího chovu bílého jelena na zdejším panství se pak jmenuje Bílichov dodnes. Tak praví druhá z teorií.
Západně od vísky leží přírodní rezervace Bílichovské údolí, vyskytují se zde některé ohrožené druhy, zejména pak kýchavice černá, okrotice červená nebo hnilák smrkový či okrotice dlouholistá.
V Bílichově žije asi 140 obyvatel.

Bývalý zámek, dnes myslivna Březina.
Detail památníku padlých.
Křížek z roku 1886.
Zákoutí ve východní části obce.
  info  
tohle bude zápátí