Bílý Újezdec, Šternberk

Pohled z jihu.

Pohled z jihu.

První zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1563, o necelé půl století později ji vlastnil jiný Bedřich z Donína, který si v roce 1602 vzal dceru Bořity z Martinic, Izaldu. V roce 1611 byl donucen Bořitovi prodat veškerý majetek, aby se dostal z dluhů. Tímto aktem tvrz přestala plnit funkci panského sídla a přestala být udržována. Na Šternberk byla ves přejmenována v roce 1789.
Voda z pramenů nedaleko tvrze byla již dlouhou dobu považována za léčivou a tak v roce 1800 dala hraběnka Marie Anna Clam-Martinicová vodu odborně posoudit a v roce 1801, zde byly oficiálně otevřeny lázně. Jako jedna z lázeňských budov sloužila i stará tvrz. Mezi lázeňské hosty patřili i významné osobnosti své doby Josef Jungmann, Karel Havlíček Borovský nebo Miroslav Tyrš.
Po první světové válce se objekt stal majetkem Péče o mládež v ČSR, po druhé světové válce zde byla poddůstojnická škola a od roku 1955 domov důchodců. Dnes je zde umístěn ústav sociální péče.

Příjezd k bývalé tvrzi.
Věž bývalé tvrze.
Pohled od západu.
Bývalá tvrz...
  info  
tohle bude zápátí