Doksy

Pomník padlých vojínů.

Pomník padlých vojínů.

Obec Doksy byla v minulosti také nazývána „Dogz" nebo i „Dogza". První písemně dochované zmínky o obci pocházejí z roku 1385, tehdy zdejší tvrz drželi Jan z Dokes a Chval z Doksu.
Doksy prosluly zejména těžbou kvalitního pískovce ve svém okolí. Ten byl dovážen již od 14. století do Prahy a byl použit při výstavbě některých významných pražských památek z období vlády Karla IV. Dokeský pískovec tak najdete např. v katedrále Svatého Víta nebo i v jiných stavbách Pražského hradu, byl také užit ke stavbám městských hradeb, kostelů a měšťanských domů. Tento kvalitní pískovec byl také surovinou na výrobu mlýnských kamenů, hraničních mezníků nebo rámů oken a dveří středověkých staveb. Při budování koněspřežné dráhy Praha – Lány v první polovině 19. století byl používán k výrobě pražců. I v obci samotné se dochovaly různé stavby, kde byl použit zdejší pískovec. V dobách největšího rozkvětu kamenictví zde pracovalo až 300 kameníků. Poslední práce v lomech byly ukončeny v roce 1924, památky na tuto významnou epochu obce však nacházíme dodnes doslova na každém kroku.
Mezi památky Doks patří náhrobek z roku 1675 s textem připomínající vraždu mladé dívky nebo kaplička na návsi.
V současnosti jsou Doksy domovem asi 1200 obyvatel.

Pohled na kapličku.
Pomník padlých za světové války.
Pohled na tajemný náhrobek.
Socha sv. Jana Nepomuckého.
  info  
tohle bude zápátí