Hořešovičky

Kaplička a zdejší náves.

Kaplička a zdejší náves.

Hořešovičky leží v tzv. Klobucké rovině, asi 10 km od Slaného severozápadním směrem. Poprvé se o vísce dozvídáme v písemné zprávě z r. 1390. Již od svého založení je spojena se sousední obcí Hořešovice, její původní název byl dokonce Malé Hořešovice. S Hořešovicemi byla víska sloučena až do první světové války a poté opět v letech 1962 až 1990.
Největší památkou je barokní kaple z 18. stol. se znakem Kinských na návsi, památkově chráněna je také hospodářská usedlost čp. 15.
V současné době zde žije asi 130 obyvatel.

Památník padlých.
Náves v Hořešovičkách.
Kaplička se znakem Kinských.
Křížek ve směru na Kokovice.
  info  
tohle bude zápátí