Kostel sv. Václava

Dávný náhrobek u hřbitovní zdi.

Dávný náhrobek u hřbitovní zdi.

Kostel sv. Václava leží asi 2 km severovýchodně od Slaného, založili jej ostrovští benediktini, kterým patřila zaniklá ves Ovčáry. Přestože byl kostel založen patrně mnohem dříve, prvně je písemně připomínán až v roce 1465. V době pobělohorské je uváděn jako pustý. To se změnilo v roce 1674, kdy jej dal Bernard Ignác z Martinic opravit. Při této opravě byl kostel pravděpodobně rozšířen. Přestože další oprava kostela následovala v roce 1880, po roce 1948 tato památka téměř zanikla. Ze zchátralého kostela se stalo na čas dokonce skladiště. V letech 2003 - 2004 byla provedena celková oprava financovaná městem Slaný. Kostel byl znovu vysvěcen a je v něm umístěna expozice o vinařství na Slánsku, vinice v zaniklé vsi Ovčáry jsou totiž doloženy již z doby před husitskými válkami.

Pohled od jihovýchodu.
Hřbitovní zídka a prebystář kostela.
Pohled od silnice.
Staré náhrobky.
  info  
tohle bude zápátí