Libušín

Dřevěná zvonice u kostelíka sv. Jiří.

Dřevěná zvonice u kostelíka sv. Jiří.

Poprvé se o této obce ležící nedaleko Kladna dozvídáme na samotném začátku českých dějin, kolem roku 1050 za vlády knížete Břetislava. Tyto doby si můžete připomenout na vyvýšenině nad jihozápadním okrajem obce, kde najdete pozůstatky stejnojmenného slovanského hradiště z 9. až 11. století s kostelíkem sv. Jiří.
Nedaleko tohoto místa se každý rok v neděli po sv. Jiří odehrává historická bitva s účastí více než 1000 šermířů a jiných účinkujících.
V samotné obci najdete novogotický kostel sv. Prokopa z roku 1908.
S Libušínem je také spojena těžba uhlí na Kladensku v 19. a 20. století a právě v Libušíně se na dole Schöller v roce 2002 tato éra definitivně uzavřela.

Detail sochy u kostela sv. Prokopa.
Budova radnice...
Hřbitovní zeď u kostelíka sv. Jiří.
Kostelík sv. Jiří u Libušína.
  info  
tohle bude zápátí