Malíkovice

Pohled na kostel Všech svatých.

Pohled na kostel Všech svatých.

Obec Malíkovice, které lidé v okolí neřeknou jinak než Malkovice, leží asi 8 km západně od Slaného. Poprvé se o ní dozvídáme v písemné zmínce z roku 1349, zdejšími památkami jsou farní kostel Všech svatých z roku 1384 a pozůstatky tvrze v jádru hospodářského dvora čp. 13.
V současné době zde žije kolem 360 obyvatel.

Schody ke kostelu Všech svatých.
Kostel Všech svatých od východu.
Památník padlých.
Náves.
  info  
tohle bude zápátí