Neprobylice

Zdejší tvrz.

Zdejší tvrz.

Jak dokládají archeologické vykopávky, bylo území dnešních Kutrovic osídleno už v pravěku. První písemná zmínka pak pochází z roku 1316 a to v souvislosti se šlechticem Michalem z Neprobylic. Panství bylo později rozděleno na dvě části. V horní stávala tvrz Hrádek ze 14.století, kterou uvidíte v Neprobylicích dodnes. V dolní části pak vybudovali vladykové z Hřivic Dolní tvrz, která však později zpustla a zanikla. O sloučení obou částí se zasloužil rytíř Václav starší Pětipeský z Chýš a Egenberka. Odkoupil totiž v roce 1572 obě části Neprobylic. Pětipeští však byli aktivními účastníky stavovského povstání v roce 1618, jejich majetek byl tedy po Bílé hoře zkonfiskován.
Novým pánem Neprobylic se stal Jaroslav Bořita z Martinic a Neprobylice se staly součástí smečensko-martinického a později clam-martinického panství. V držení rodu Martiniců zůstaly až do konce feudalismu.
Mezi zdejší památky patří kostel svatého Ducha v jižní části obce, zvonice na návsi a zbytky tvrze Hrádek nebo též Horní tvrze.
V Neprobylicích žije 125 obyvatel.

Průčelí kostela svatého Ducha.
Tvrz.
Zvonice na návsi.
Horní tvrz nebo též tvrz Hrádek.
  info  
tohle bude zápátí