Slaný

Slaný

Pohled na Velvarskou bránu.

Pohled na Velvarskou bránu.

Osada Slaný byla založena na obchodní cestě do Saska někdy do konce 10. století. V 1. polovině 12. století u ní byl postaven kostel svatého Gotharda, jehož základy překryl presbytář dnešního pozdně gotického kostela. Mezi další památky města patří Kostel Nejsvětější trojice postavený v letech 1581-1602, k němuž byl v letech 1655 - 1662 přistavěn klášter. V současné době je sídlem řádu Bosých karmelitánů. Městská radnice ve Slaném sídlí v domě, který daroval Slanému roku 1378 král Karel IV. Po požáru v letech 1795 - 96 byla znovu postavena a roku 1840 upravena v pseudorenesančním duchu. Na věži radnice je hvězda, symbolizující ideály husitství - hvězda značí Slaný, slunce město Žatec a měsíc město Louny. Velvarská brána je poslední dochovanou branou opevnění města, je vyzdobena kamennými zemskými a šlechtickými erby a znaky cechů, byla postavena roku 1461. Nejen o historii města a jeho okolí se můžete dozvědět ve zudejším Vlastivědném muzeu.

Kostel Nejsvětější Trojice.
Zdejší hvězdárna.
Pivovar Antoš.
Detail průčelí pivovaru.
  info  
tohle bude zápátí