Smečno

Smečenský zámek.

Smečenský zámek.

Nejstarší zmínka o Smečně pochází z roku 1252, tehdy byl majitelem zdejší tvrze vladyka Boleslav ze Smečna. Roku 1418 zakoupil Smečno i s tvrzí Markvart z Martinic a s jeho rodem byly dějiny Smečna spojeny po dalších pět století. V roce 1510 král Vladislav Jagellonský povýšil ves Smečno na městečko pod novým názvem Muncifaj, což znamenalo latinsky Buková hora. Toto jméno používané až do 19. století se nikdy nevžilo. Na město pak bylo povýšeno v roce 1515.
Centrum Smečna je městskou památkovou zónou, v současnosti zde žije 1780 obyvatel. Největší památkou je zdejší zámek, který byl původně gotickým hradem a na renesanční zámek byl přestavěn v 80. letech 16. století. Dnes slouží jako sociální ústav a není veřejnosti přístupný, stejně tak barokní oranžérie od K. I. Dientzenhofera v zámeckém parku. Volně je přístupný pouze tento zámecký park.
Kostel Nejsvětější Trojice pochází ze 14. století, renesančně přestavěn byl v roce 1587, z téhož roku pocházejí i varhany, jsou nejstarší dochované v českých zemích. Sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1744 od Ignáce Platzera stojí mezi kostelem a zámkem, socha sv. Jiří na sloupu na náměstí pak pochází ze století osmnáctého.
Dále v blízkosti zámku a kostela stojí pamětní obelisk Jaroslava Bořity z Martinic z počátku 17. století a připomíná úspěšnou rekatolizaci smečenského panství panem Jaroslavem Martinicem. Naproti zámku a kostelu uvidíte budovu děkanství, pozdně goticko-renesanční rozlehlou stavbu s vysokými jednoduchými štíty.
Na smečenském hřbitově stojí hrobka Clam-Martiniců, je to empírová stavba z první poloviny 19. století.
Ve Smečně najdeme ale také památku z minulosti ne tolik vzdálené. Objekt lehkého opevnění vzor 37 za své zachování v období 2. světové války vděčí obavě Němců z poškození zdejšího zámku. Vzácně dochovaná pevnůstka tzv. pražské čáry předválečného československého opevnění můžeme tedy obdivovat do dnešních dnů. U objektu jsou vystaveny ukázky vojenské techniky.

Pohled na exponáty vojenského skanzenu.
Socha u zdejšího kostela.
Budova radnice.
Socha sv. Donáta.
  info  
tohle bude zápátí