Třebichovice

Nápis na starém domě...

Nápis na starém domě...

Jak dokazují vykopávky, žili lidé na místě dnešních Třebichovic od pravěku. První dochované písemné zmínky o obci, které se dříve říkalo Střebichovice, máme z počátku 14. století.
Dnes v této vísce mezi Kladnem a Slaným žije kolem 550 obyvatel.

Kaplička na místní návsi.
Zdejší kaplička.
Kaplička v Třebichovicích.
Třebichovická kaplička..
  info  
tohle bude zápátí