Zámek Zvoleněves

Pohled od západu.

Pohled od západu.

Na místě zámku ve Zvoleněvsi stávala tvrz, o níž se poprvé dozvídáme v písemné zmínce z roku 1401. Tehdy jí společně s poplužním dvorem vlastnil Humprecht Šlechtic z Tasnovic. Po několika předchozích majitelích získali na počátku 16. století tvrz s dvorem Zejdlicové ze Šenfeldu, kteří si Zvoleněves zvolili za centrum svého panství. V polovině 16. století Zejdlicové přestavěli tvrz renesančně a nedaleko tvrze byl zřízen pivovar. Roku 1604 Zejdlicové Zvoleněves prodali Jiřímu Vratislavovi z Mitrovic. Ten ji však již roku 1609 prodal Myllnerům z Mylhauzu. Nový majitel Petr Myllner se ale účastnil stavovského povstání na straně stavů a tak se stal součástí pobělohorských konfiskací. Zvoleněves se dostává roku 1621 Zuzaně Chrtové ze Rtína. V roce 1668 panství přešlo na Julia Františka Sasko – Lauenburského, po jehož smrti zdědila Zvoleněves držitelka nedalekého Buštěhradu Anna Marie Františka Lauenburská, pozdější vévodkyně Toskánská. Po třicetileté válce byla tvrz značně poškozená a proto ji roku 1718 nechala Anna Marie přestavět na barokní zámek. Ten sloužil jako centrum velkého panství a na zámku byla umístěna jeho správa. V roce 1787 byl ale zámek stržen, protože již nestačil současným potřebám. Na jeho základech byl postaven zcela nový zámek odpovídající tehdejším potřebám.
Smutná kapitola nastala po roce 1945, kdy zámek patřil JZD Zvoleněves a podle toho dnes vypadá jeho stav. Nový majitel se v současnosti snaží o jeho záchranu.

Pohled od severozápadu.
Pohled od kostela.
  info  
tohle bude zápátí