Okolí Hartmanic na Klatovsku:

Sušice

Sušice (11 km)

Oblast dnešní Sušice byla osídlena odedávna, jak to dokazují vykopávky z doby haštalské, z dob římských i příchodu prvních Slovanů, dokonce...

... Věž chrámu sv. Václava

Kaple Anděla strážce

Kaple Anděla strážce (11 km)

Raně barokní kaple kaple Anděla strážce se tyčí nad Sušicí na kopci na pravém břehu řeky Otavy. Byla postavena kapucínským řádem na způsob...

... Pohled ze západní strany.

Prášily

Prášily (12 km)

Tato šumavská víska se původně jmenovala Gattermayerova huť a vznikla při zdejší sklárně v polovině 18. století. Sklárna byla vyhlášena...

... Drobná stavba v Archeoparku.

Zámek Hrádek

Zámek Hrádek (12 km)

První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Jedná se o darovací listinu, kdy Přibyslav z Hrádku daroval bratřím z kostela sv. Petra a Pavla v...

... Pohled od jihozápadu.

Kašperské Hory

Kašperské Hory (12 km)

Počátky horského městečka Kašperské Hory můžeme hledat ve 13. století a jsou spojeny s dolováním zlata, v 15. století pak zde bylo v provozu...

... Budova radnice.

Velhartice - hrad

Velhartice - hrad (13 km)

Hrad byl ve Velharticích založen na přelomu 13. a 14. století. Jeho hlavními částmi jsou zříceniny dříve obytného paláce zvaného Rajský...

... Rajský dům z nádvoří.

Kašperk

Kašperk (13 km)

Hrad Kašperk byl založen roku 1356 Karlem IV kvůli ostraze hranice Českých zemí se sousedním Bavorskem, ochraně zlatonosné oblasti Kašperských...

... Cestou z hradu...

Prášilské jezero

Prášilské jezero (13 km)

Prášilské jezero leží v ledovcovém karu nedaleko vísky

... Hráz jezera.

Velhartice

Velhartice (13 km)

Nejstarší písemná zmínka o Velharticích pochází z roku 1318, v této době byl také postaven zdejší hrad. Osada samotná však vznikla na obchodní...

... Pohled na velhartický kostel Narození Panny Marie.

Zámek Ujčín

Zámek Ujčín (14 km)

Renesanční zámek v Ujčíně byl postaven na přelomu 16. a 17. století nejspíše na místě dřívější tvrze. Jedná so o dvojkřídlou stavbu,...

... na mapě.


tohle bude zápátí