Kaple Anděla strážce

Vstupní schodiště.

Vstupní schodiště.

Raně barokní kaple kaple Anděla strážce se tyčí nad Sušicí na kopci na pravém břehu řeky Otavy. Byla postavena kapucínským řádem na způsob poutních kaplí v letech 1682 a 1683. Dále k ní byly v roce 1725 přistavěny ambity a 4 nárožní kaple. Roku 1882 byla pseudorománsky přestavěna a upravena pak byla roku 1936.

Křížek u zdi kaple.
Pohled na křížek u zdi kaple.
Pohled na Sušici.
Pohled na vstupní schodiště.
  info  
tohle bude zápátí