Okolí Srní:

Antýgl

Antýgl (5 km)

Dřevěná rázovitá usedlost Antýgl leží na začátku naučné stezky Povydří u silnice ze Srní do Modravy.
Dvorec...

... na mapě.

Tříjezerní slať

Tříjezerní slať (5 km)

Severozápadně od Modravy najdete vrchovištní rašeliniště, které nese jméno podle tří rašelinných jezírek. Největší z nich má rozlohu...

... na mapě.

Kašperské Hory

Kašperské Hory (11 km)

Počátky horského městečka Kašperské Hory můžeme hledat ve 13. století a jsou spojeny s dolováním zlata, v 15. století pak zde bylo v provozu...

... Archeologický průzkum na zdejším náměstí.

Prášilské jezero

Prášilské jezero (11 km)

Prášilské jezero leží v ledovcovém karu nedaleko vísky

... V dešti...

Prášily

Prášily (12 km)

Tato šumavská víska se původně jmenovala Gattermayerova huť a vznikla při zdejší sklárně v polovině 18. století. Sklárna byla vyhlášena...

... Památník zmizelých obcí.

Jezerní slať

Jezerní slať (12 km)

Rašeliniště Jezerní slať se rozkprostírá mezi Kvildou a Horskou Kvildou na ploše 103 hektarů. Leží nejen na hranici jižních a západních...

... na mapě.

Kašperk

Kašperk (13 km)

Hrad Kašperk byl založen roku 1356 Karlem IV kvůli ostraze hranice Českých zemí se sousedním Bavorskem, ochraně zlatonosné oblasti Kašperských...

... Východní věž hradu.

Sušice

Sušice (17 km)

Oblast dnešní Sušice byla osídlena odedávna, jak to dokazují vykopávky z doby haštalské, z dob římských i příchodu prvních Slovanů, dokonce...

... Kašna na náměstí Svobody.

Kaple Anděla strážce

Kaple Anděla strážce (18 km)

Raně barokní kaple kaple Anděla strážce se tyčí nad Sušicí na kopci na pravém břehu řeky Otavy. Byla postavena kapucínským řádem na způsob...

... Křížek u zdi kaple.

Zámek Hrádek

Zámek Hrádek (20 km)

První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Jedná se o darovací listinu, kdy Přibyslav z Hrádku daroval bratřím z kostela sv. Petra a Pavla v...

... Střechy zámku.


tohle bude zápátí