Hazmburk

Bílá věž.

Bílá věž.

O zřícenině hradu, který tvoří významnou dominantu úrodné krajiny kolem řeky Labe a dolní Ohře, se dozvídáme již v Dalimilově kromice. Lidé zde žili odpradávna, jak dokládají četné archeologické nálezy. Prvními byli lidé kultury s vypíchanou keramikou (v letech 4600 až 4100 př. n. l.), hrad zde pak byl postaven v průběhu 14. století na místě dřívější tvrze s názvem Klepy. Byl postupně rozšiřován a stal se tak důstojným sídlem zdejších obyvatel. Koncem 15. století však ztrátil svůj někdejší význam. Bylo to dáno změnou životního stylu, který kladl více důrazu na pohodlí, a v polovině 16. století byl již pustý a neudržován.
Zřícenina hradu typická dvěma věžemi – Bílou na vrcholu a Černou ve svahu - leží na 418 metrů vysokém čedičovém návrší nad obcí Klapý. Tento dominantní čedičový masiv byl několikrát v historii příčinou přírodních katastrof. Mnoho pověstí spojených s hradem, inspirovaly významné české umělce, kupříkladu Karla Hynka Máchu, Svatopluka Čecha nebo Emila Fillu.

Pohled z Bílé věže hradu...
Pohled na Černou věž...
Hradní studna.
Studna.
  info  
tohle bude zápátí