Třebívlice

Věž kostela sv. Václava.

Věž kostela sv. Václava.

O Třebívlicích se prvně dozvídáme v r. 1318, v této době zde stály dvě tvrze. Horní tvrz beze zbytku zmizela, Dolní tvrz pak byla upravena v renesančním slohu, a v 80. letech 18. století přestavěna na barokní zámek. Ten byl v roce 1837 zbořen a na jeho místě postavena klasicisní zámecká budova spolu se zahradou a parkem. František Klebesberg, tehdejší majitel, se v roce 1843 oženil s vdovou po meklenburském maršálkovi, Amálií vod Brosige-Lewetzow. Ta měla z prvního manželství tři dcery, nejstarší z nich, Ulrika, se stala poslední láskou Johana Wofganga Goetha. Po zbytek života zůstala svobodná a zdědila po své matce Třebívlice, kde v roce 1899 zemřela, bylo jí 95 let. Na zámku byla v roce 1920 zřízena škola, která je zde doposud. V zámeckém zahradním domku můžete navštívit expozici Ulriky von Lewetzov.

Expozice Ulriky von Lewetzov.
Budova zdejší školy.
Pohled na školu od kostela sv. Václava.
Kostel sv. Václava.
  info  
tohle bude zápátí