Zámek Krásný Dvůr

Odpočinek na lavičce pod mohutným dubem...

Odpočinek na lavičce pod mohutným dubem...

Poprvé se o Krásném Dvoře dozvídáme ve 14. století, nejvíce se však do jeho historie zapsal rod Černínů, jimž Krásný Dvůr patřil od poloviny 17. století. Právě oni provedli v letech 1720-1724 rozsáhlou přestavbu podle projektu známého architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Některé další úpravy zámku a založení prvního anglického parku v Čechách proběhlo na konci 18. století. Tento park tvoří rozsáhlé travnaté plochy o rozloze bezmála sta hektarů s více než 100 druhy dřevin, doplněné řadou romantických staveb. V současnosti je největším lákadlem zámeckých interiérů barokní soubor dvaačtyřiceti psích portrétů malíře Petra Václava Bergera, nesmíme také zapomenout na malířská díla dalších významných českých a evropských autorů a exponáty ze skla, porcelánu i dobový nábytek. Na zámku se natáčel film Jiřího Menzla Konec starých časů či komedie Dušana Kleina Jak básníkům chutná život. Anglický park vychází z filozofie anglického sadovnického směru z konce 18. století, podle něhož je přirozenost krajiny přivedena co nejblíže k obydleným sídlům. Důležité je, aby všechno působilo přirozeně jako v „normální“ krajině, zásahy člověka jsou skryté, pouze tušené. Největší pamětihodností zámeckého parku je Obelisk – kamenný jehlan vztyčený v prvním roce 19. století na počest vítězství rakouských vojsk nad Francouzi u Amberka v roce 1796. Mezi další stavby parku patří kupříkladu šestiboká Voliéra, Panův templ, Gloriet nebo dominantní stavba pseudogotické rozhledny, Čínský i Goethův pavilón.

Pamětní deska návštěvy císaře Františka Josefa.
Odpočinout si můžete na lavičce pod mohutným dubem...
Lavičce pod mohutným dubem...
Panův templ.
  info  
tohle bude zápátí