Libčeveský zámek

Okolí zámku se stalo rumištěm...

Okolí zámku se stalo rumištěm...

Libčeveský zámek obsahuje ve svém jádru raně středověkou tvrz, byl postaven na vyvřelém pahorku jižním směrem od vsi Libčeves a jednalo se o čtyřkřídlou členitou budovu. Tři křídla byla zachována jako stavby přízemní, jižní křídlo byla patrové. Hlavním přístupem byla vozová cesta od vjezdu do hospodářského dvora na severovýchodě od zámku. Prošel složitým stavebním vývojem: od panského dvorce přes tvrz, renesanční sídlo a raně barokní zámek, po pozdně barokní centrum správy velkostatku.
Majiteli byly dva šlechtické rody. Jako první Vřesovci z Vřesovic, vladycký rod původem z Moravy, který se do Čech dostal v husitských válkách. Roku 1622 byli povýšeni do stavu říšských hrabat. Druhý šlechtický rod byli páni ze Žerotína, jejichž dědici se stali Lobkowiczové v polovině XV. století.
Do čtyřicátých let 20. století zde sídlila správa zdejšího velkostatku, od 60. let však zámek chátrá za pomoci mnoha nenechavců z okolí. V současné době je z něj nevzhledná ruina obklopená rumištěm.

Zřícenina zámku s bohatou historií.
Ruiny zámku na severu Lounska.
Zbytky zámeckých budov...
Skládka v bezprostřední blízkosti zámku.
  info  
tohle bude zápátí