Libočany

Kostel Všech svatých.

Kostel Všech svatých.

Obec, v níž se narodil proslulý autor Kroniky české Václav Hájek z Libočan, leží v těsné blízkosti Žatce západním směrem. O obci se poprvé dozvídáme z písemné zmínky z roku 1226. Zdejší tvrz se objevuje v pramenech až r. 1595.Tato bya v 18. století zbořena a na jejím místě byl kolem roku 1770 postaven obdélný pozdně barokní zámek spolu s barokním kostelem, farou malebným parkem se sochami a kašnami mezi zámkem a řekou, z čehož se zachovala pouze kašna před východní částí zámku.
Jednolodní kostel Všech svatých na návsi s dvouvěžovým západním průčelím a bohatě zdobenou fasádou, klenby kostela byly pokryty freskami výjevů ze života světců od J. V. Tschoppera. Varhany z r. 1765 zhotovil F. K. Guth.

Jednolodní kostel Všech svatých.
Pohled na kostel Všech svatých.
  info  
tohle bude zápátí