Louny

Pohled na město...

Pohled na město...

Královské město Louny bylo založeno v druhé polovině 13. století na obchodní stezce z českých zemí do Saska. Významné hospodářské a mocenské postavení ještě více posílilo v 15. století svou podporou husitství. Ze škod způsobených třicetiletou válkou se však vzpamatovávalo ještě na počátku osmnáctého století. Mezi nejdůležitější památky Loun patří pozdně gotický chrám sv. Mikuláše a dochované městské opevnění s dominantní Žateckou branou. Za návštěvu také stojí navštěva zdejšího oblastního muzea. Historická expozice muzea ukazuje vliv husitských válek na severozápadní Čechy, přírodovědná expozice pak pestrý geologický vývoj krajiny pod Krušnými horami.

Dominantní Žatecká brána.
Městké hradby.
Poutní místo směrem na Cítoliby.
Mírové náměstí.
  info  
tohle bude zápátí