Pátek nad Ohří

Malý zámek nad řekou Ohře.

Malý zámek nad řekou Ohře.

Poprvé se o Pátku dozvídáme v listině biskupa Jindřicha Břetislava z roku 1196.
Jedni z prvních majitelů Pátku, řád premonstrátů, nechali vybudovat na vysokém břehu Ohře tvrz, která byla v letech 1544 - 1557 přestavěna na renesanční zámek, jehož další rekonstrukce proběhla kolem roku 1693 a podílel se na ní italský architekt Antonia Portu. Po roce 1710 bylo změněno vnitřním uspořádání a vzhled vnější fasády směrem k řece Ohři. Z počátku 18. století pochází také výzdoba kaple a fresky v přízemí od známého premonstrátského malíře Siarduse Noseckého.
Na zámku můžete navštívit výstavu o českém cestovateli Emilu Holubovi, jenž se do Pátku přistěhoval jako desetiletý a strávil zde část dětství.

Budova zámku nad řekou Ohře.
Zámek nad řekou Ohře.
Zámeček nad řekou Ohře.
Znak nad bránou do zámku.
  info  
tohle bude zápátí