Výrov

Rozcestí U dubu nedaleko od Výrova...

Rozcestí U dubu nedaleko od Výrova...

Výrazný tabulový vrch vrchoviny Džbán o nadmořské výšce 509 m býval dávným hradištěm našich předků. Již v době halštatské (asi 500 let před naším letopočtem) zde vzniklo silně opevněné hradiště, které bylo obývané ještě Slovany na přelomu 8. a 9. století. Pravděpodobně to bylo jedno z lučanských hradišť. Stejně jako těmto dávným obyvatelům se i vám dnesn askytnou krásné výhledy na Podkrušnohorskou pánev, velkou část Poohří i lesnatý komplex Doupova.

Opuštěná maringotka.
Nedaleké rozcestí U dubu...
Přírodní krásy okolních lesů.
Krásy okolních lesů.
  info  
tohle bude zápátí