Žatec

46 metrů vysoká městská radnice.

46 metrů vysoká městská radnice.

Toto město chmele bylo v roce 1987 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací. Mezi jeho nejvýznamější památky patří 46 metrů vysoká městské radnice, která na dnešním náměstí Svobody stála pravděpodobně již před rokem 1362. Dále jsou to pseudorenesanční evangelický kostel z roku 1897 v Husově ulici, chrám Nanebevzetí Panny Marie založený v románském období, na jehož dostavbě se v letech 1340-1370 podílela i známá huť Petra Parléře. Nesmíme zapomenout také na Kapucínský klášter, Kostely Korunování, sv. Jakuba a sv. Václava, židovskou synagogu a dům č. p. 8 se zachovaným domovním loubím.
Hodinový stroj z roku 1768, kabinet chmelových známek, pravěk středního poohří, žatecké obrázky a dlouhodobou výstavu o vývoji žateckého opevnění si můžete prohlédnout v žateckém regionálním muzeu K. A. Polánka. Pěstování chmele Vám představí Chmelařské muzeum, které je umístěno v bývalém skladu a balírně tohoto žateckého zlata. Můžete zde spatřit předměty a galerii osobností zdejšího chmelařství nebo zakonzervovanou část archeologického výzkumu v objektu muzea.

Městská radnice a sloup Nejsvětější Trojice na Náměstí svobody.
Detail morového sloupu na Náměstí svobody.
46 metrů vysoká budova radnice.
Historické domy na Náměstí svobody.
  info  
tohle bude zápátí