Bdín

Zvědaví oři.

Zvědaví oři.

Poprvé se o Bdínu dozvídáme v písemné zmínce z roku 1318, jeho jméno pochází z přivlastňovacího tvaru osobního jména Bda.
V současnosti ve vísce, kterou protéká Bakovský potok, žije asi 60 obyvatel.

Zdejší náves.
Křížek u cesty směrem na Srbeč.
Koza bránící cestu.
Křížek ve směru na Milý.
  info  
tohle bude zápátí