Bdín

Křížek u cesty směrem na Srbeč.

Křížek u cesty směrem na Srbeč.

Poprvé se o Bdínu dozvídáme v písemné zmínce z roku 1318, jeho jméno pochází z přivlastňovacího tvaru osobního jména Bda.
V současnosti ve vísce, kterou protéká Bakovský potok, žije asi 60 obyvatel.

Pumpa na návsi.
Zdejší náves.
Zvědaví oři.
Koza bránící cestu.
  info  
tohle bude zápátí