Hradiště Dřevíč

Zbytky hradiště z dávných dob.

Zbytky hradiště z dávných dob.

Na plochém temeni pohoří Džbán stávalo od 10. do 13. století poměrně velké hradiště. Zdejší osídlení však datujeme do doby mnohem dřívější a to do doby bronzové a haštalské. Dřevíčské hradiště patrně sloužilo k ochraně staré cesty podél Ohře do Prahy. Lidským sídlem bylo dávno před založením měst Louny, Žatec nebo Kadaň.
V dobách kmenového zřízení chránilo hradiště Dřevíč uzemí Čechů proti kmenu Lučanů. Došlo zde k boji s polským vojskem Boleslava Chrabrého. V době bojů o knížecí stolec mezi Přemyslovci byla Dřevíč dobyta knížetem Oldřichem. Po sjednocení země se hradiště Dřevíč stává střediskem rozsáhlého území. Po založení měst Louny a Slaný však jeho význam klesá. Sice zde bylo z vůle Sázavského kláštera založeno probošství, i to ale po čase zaniklo. Místo se stalo domovem poustevníků a začaly o něm vznikat legendy, báje a pověsti. Dnes na místě někdejšího významného hradiště najdete jen skromné zbytky valů z opukového kamene a hlíny.

Zbytky hradiště, které sloužilo k ochraně území Čechů před kmenem Lučanů.
Hradiště sloužilo k ochraně území Čechů.
Nedaleká kaple sv. Václava.
Kaple sv. Václava.
  info  
tohle bude zápátí