Dučice

Na shledanou v Dučicích.

Na shledanou v Dučicích.

O osadě Dučice se dozvídáme již ve zmínce z roku 1405, leží v konci hlubokého údolí Srbečského potoka, nad nímž se zvedá opuková tabule Džbánu. 2 km severozápadně od Dučic leží přírodní rezervace Pochválovská stráň se skalními stěnami ze džbánské opuky, suťovými lesy a mnoha chráněnými a ohroženými rostlinami.
V Dučicích žije 8 obyvatel a jsou součástí sousedních Přerubenic.

Kaštan vysazený na paměť T. G. Masaryka.
Malba na kapličce.
Vítejte v Dučicích.
Kaplička z roku 1889.
  info  
tohle bude zápátí