Okolí Kozojed na Rakovnicku:

Vinařice

Vinařice (1.4 km)

První zmínka o obci Vinařice je z roku 1238, na ostrohu nad obcí stával hrad, který byl založen nejspíše na počátku 14. století, již roku...

... Panorama obce s kostelem sv. Jiljí.

Hradiště Dřevíč

Hradiště Dřevíč (1.5 km)

Na plochém temeni pohoří Džbán stávalo od 10. do 13. století poměrně velké hradiště. Zdejší osídlení však datujeme do doby mnohem dřívější...

... Místo někdejšího hradiště.

Smilovice

Smilovice (1.5 km)

První zmínka o této nevelké chmelařské vesničce na pomezí Rakovnicka a Lounska pochází z roku 1197. V současné době zde žije 55 obyvatel...

... Místní kaplička.

Divice

Divice (3 km)

Divická tvrz je významnou dominantou této nevelké vísky nedaleko Loun. První zmínka o ní pochází z roku 1318, v roce 1560 byla přestavěna na...

... Zdejší gotická tvrz...

Úlovice

Úlovice (3 km)

První písemná zmínka o Úlovicích pochází z roku 1357, dnes žije ve vesničce, která leží 3 km severovýchodně od Ročova, asi 50 obyvatel...

... Zvonička.

Pochvalov

Pochvalov (4 km)

Tato víska obklopená chmelnicemi, o níž se poprvé dozvídáme v písemné zmínce z roku 1346, leží v přírodním parku Džbán. V jejím katastru...

... Kostel svatého Prokopa z 18. století.

Břínkov

Břínkov (4 km)

Poprvé je Břínkov zmiňován v písemné zmínce z roku 1380, v současnosti zde žije asi 40 obyvatel.

... Kaplička.

Dolní Ročov

Dolní Ročov (4 km)

Původní klášter Nanebevzetí Panny Marie augustiniánského řádu založil zakladatel Ročova Albrecht z Kolovrat v roce 1373. Přestože za husitských...

... Zdejší klášter Nanebevzetí Panny Marie augustiniánského řádu.

Dučice

Dučice (5 km)

O osadě Dučice se dozvídáme již ve zmínce z roku 1405, leží v konci hlubokého údolí Srbečského potoka, nad nímž se zvedá opuková tabule...

... Kaplička z roku 1889.

Ročov

Ročov (5 km)

Zlatým věkem Ročova můžeme považovat druhou polovinu 19. století, kdy byl těsně spojen s rozvojem pěstování chmele. Tato plodina se ve spojitosti...

... Socha Panenky Marie.


tohle bude zápátí