Mutějovice

Pohled na zdejší kostelík sv. Prokopa.

Pohled na zdejší kostelík sv. Prokopa.

Na místě, kde leží obec Mutějovice žili lidé odedávna, dokládají to kupříkladu nálezy ze starší doby kamenné nebo z období žárových popelnicových hrobů. Samotná obec byla založena při významné obchodní stezce - Erfurtské, kdy tomu však přesně bylo, nevíme, nejstarší písemná zmínka o Mutějovicích ale pochází z roku 1325.
V současnosti zde žije přes 700 obyvatel, největšími zdejšími památkami jsou kostel sv. Václava a kostelík sv. Prokopa.

Zdejší kostelík svatého Prokopa.
Kostelík sv. Prokopa ve směru na Kounov.
Nedaleký Čertův kámen.
Čertův kámen opředený řadou pověstí.
  info  
tohle bude zápátí