Klášter Plasy

... na mapě

Zobrazení na mapě

Cisterciácký klášter v Plasech nedaleko Plzně založil v roce 1145 kníže Vladislav II. Podobně jako jiným klášterům, ani zdejšímu se nevyhnula husitská vojska a v roce 1420 jej vypálila. Následující dvě stovky let století dluhy obtěžkaný klášter jen živořil, jeho rozkvět následoval až po třicetileté válce. Ve druhé polovině sedmnáctého a první polovině osmnáctého století byl razantně přestavěn podle plánů architektů Matheye, Santiniho a K.I. Dienzenhofera.
Podobně jako ostatní kláštery, byl v rámci josefinských reforem klášter zrušen. Stalo se tak roku 1785 a dalších čtyřicet let jej spravoval náboženský fond. V roce 1826 zdejší panství zakoupil kancléř Klement Lothar kníže Metternich-Winneburg a nechal bývalou prelaturu přestavět na zámeckou rezidenci. Dokonce zde postavil i rodovou hrobku. Není bez zajímavosti, že Metternichům patřily Plasy až do roku 1945, kdy je převzal československý stát.
V současnosti je areál kláštera ve správě Národního památkového ústavu.

  info  
tohle bude zápátí