Krašov

Hrad od severozápadu.

Hrad od severozápadu.

Zřícenina Hradu Krašova se vypíná na ostrohu nad řekou Berounkou jihovýchodně od Kožlan a Kralovic.
Zakladatelem hradu je pravděpodobně Jetřich z Krašova. Dozvídáme se o něm poprvé roku 1232, jeho potomci drželi hrad až do poloviny 14.století.
Za dobu své historie byl tento původně gotický hrad renesančně a barokně přestavěn, asi od roku 1800 je zříceninou.

Celkový pohled...
Pohled od severozápadu.
Celkový pohled na hrad.
Pohled na zříceninu hradu.
  info  
tohle bude zápátí