Mariánská Týnice

Pohled na chrám Zvěstování Panny Marie.

Pohled na chrám Zvěstování Panny Marie.

Toto poutní místo, o němž první písemná zmínka pochází z roku 1230, je neodmyslitelně spojené s nedalekým cisterciáckým klášterem Plasy. Na místě původního kostelíku, který byl zasvěcený Panně Marii, byla sedmnáctém století zahájena výstavba barokního poutního komplexu, bylo zde zřízeno proboštství a zahájena stavba poutního chrámu Zvěstování Panny Marie. Kupole chrámu se v první polovině minulého století zřítila, v roce však 2000 byla obnovena a celý barokní komplex byl rekonstruován.
Zdejším bývalé proboštství je od roku 1952 sídlem regionálního muzeua severního Plzeňska.

Socha oráče na vstupním nádvoří.
Chrám Zvěstování Panny Marie.
Zdejší chrám Zvěstování Panny Marie.
Chrám Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici.
  info  
tohle bude zápátí