Zámek Manětín

... na mapě

Zobrazení na mapě

Na místě, kde stojí dnešní barokní zámek, stávala původně středověká tvrz. V roce 1560 rod Hrobčických získal od Švamberků manětínské panství a město se stalo jeho centrem. V této době Jeroným Hrobčický z Hrobčic zdejší tvrz přestavěl na zámek.
Barokní přestavba byla provedena po velkém požáru v roce 1712. Autorem barokní podoby zámku je nejspíš pozdější císařský stavitel Tomáš Hafenecker, který v letech 1712 až 1715 vypracoval projekt přestavby.
Zámek byl po roce 1945 přidělen Státním statkům a lesům. Stal se sídlem ředitelství lesního závodu, byly zde i byty jeho zaměstnanců. V roce 1959 byl zámek částečně zpřístupněn veřejnosti a byla zde otevřena expozice místního muzea. V roce 1962 se do Manětína vrátila část konfiskovaného zámeckého mobiliáře. Zdejší vlastivědné muzeum se koncem 70. let stalo součástí okresního muzea v Mariánské Týnici a jeho expozice se postupně rozšiřovala. Od roku 1988 spravuje okresní muzeum i budovu zámku. V roce 2002 byl manětínský zámek s areálem parku prohlášen Národní kulturní památkou.

  info  
tohle bude zápátí