Zámek Blatná

Pohled od jihu.

Pohled od jihu.

Zámek Blatná patří mezi nejvýznamnější památky u nás a to jak z hlediska architektonického, tak i historického. Za své jméno vděčí bažinám, uprostřed kterých byl postaven. Počátky původní tvrze, která stávala na místě dnešního zámku, můžeme datovat do 13. století. Ve století čtrnáctém získala původní tvrz charakter gotického hradu, jehož nejvýznamnější doba nastala ve století patnáctém, kdy jej vlastnil královský purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu. Ten si zde vybudoval reprezentativní sídlo.
V době vlády rodu uherských hrabat Serényiů, kteří hrad vlastnili od roku 1695, byl hrad zachvácen požárem, což si vyžádalo značné opravy v letech 1763 a 1767.
V roce 1798 koupil Blatnou Karel Hildprandt z Ottenhausenu, jehož potomci vlastní zámek s výjimkou let komunistické totality dodnes. Přetvořili oboru na anglický park a v polovině 19. století nechali zámek regotizovat. V rekonstrukci zámku pokračuje šlechtický rod dodnes.

Daňci v zámeckém parku.
Stulíky na zámeckém rybníku.
Pohádkový vodní zámek.
Pohled z ulice Na příkopech.
  info  
tohle bude zápátí