Lnáře

Válkovo kočovné divadlo na návštěvě ve Lnářích.

Válkovo kočovné divadlo na návštěvě ve Lnářích.

Osídlení dnešních Lnář sahá hluboko do minulosti, o čemž svědčí četné pozůstatky z doby laténské. První písemná zmínka o Lnářích pak pochází z roku 1318. Český název pochází od kdysi hojně pěstovaného lnu, německý Schlüsselburg pak od legendy, kdy zde byl pradávno vyorán klíč a tuto událost doprovázelo zjevení Sv. Máří. Více než čtyři staletí ve Lnářích sídlila vrchnost pro široké okolí a to původně na Staré Tvrzi a po roce 1670 na pohodlnějším "novém" zámku. Mezi památky obce, která se mimo jiné proslavila i rybníkářstvím, patří:
Stará Tvrz, jenž byla prvně zmíněna v roce 1465 a dnes slouží jako galerie s expozicemi lidových řemesel z okolí i se stálou expozicí skláře Bohumila Eliáše.
Barokní "Nový" zámek z druhé poloviny 17. století stojí vedle Staré tvrze je monumentálním objektem obce a okolí a je svědectvím bohatství a úspěchů rodu Černínů, kteří jej nechali postavit. Za komunistické éry nejprve chátral a poté byl opraven a stal se reprezentačním střediskem československé vlády. Po sametové revoluci byl navrácen původním majitelům, kteří jej zpřístupnili veřejnosti. Mimo jiné se zde nachází muzeum o rybníkářské slávě obce a muzeum kočky. Kamenný most k Novému zámku zdobí sochy světců - sv. Václava, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vavřince, sv. Šebestiána a sv. Víta.
Jižně nad obcí se tyčí areál kláštera Bosých Augustiánů spolu s kostelem Nejsvětější Trojice z konce 17. a začátku 18. století. V současné době slouží jako psychiatrická léčebna. Mezi další památky patří hřbitovní kostel Sv. Mikuláše, socha sv. Donáta s sv. Jana Nepomuckého na silničním mostě přes Smolivecký potok nebo kaple Sv. Anny z r. 1700.
V současnosti žije ve Lnářích asi 730 obyvatel.

Socha světce na mostě před Novým zámkem.
Socha sv. Barbory před Novým zámkem.
Kamenný most do Nového zámku.
Pohled na Starou tvrz.
  info  
tohle bude zápátí