ZOO Dvůr Králové

Adax.

Adax.

Poprvé byla ZOO ve Dvoře Králové otevřena v květnu 1946, tehdejším ředitelem byl Josef Fabián. Na přelomu 50. a 60. let došlo pod vedením Františka Císařovského k její modernizaci a podstatnému rozšíření a to z 6,5 hektarů na 28 hektarů.
Orientace na africká zvířata byla započata v 70. letech pod vedením legendárního ředitele Ing. Josefa Vágnera, CSc. Tehdy bylo uspořádáno celkem osm expedic do Afriky s cílem dovozu africké fauny. V této době zde přibylo asi 2000 nových zvířat.
Ve druhé polovině 80. let stáli v čele ZOO Ing. Jiří Svoboda a MVDr. Pavel Suk. Pod vedením prvního z nich došlo k významné modernizaci spojené s posunem v imitaci přirozeného prostředí zvířat. Tato doba je také ve znamení příprav na pozdější otevření safari. Na to se mohli návštěvníci poprvé podívat v květnu 1989, tehdy byl již ředitelem MVDr. Suk.
Dnes nabízí ZOO ve Dvoře Králové kromě svého vyhlášeného Safari i četné další zážitky, umožní vám stát se ošetřovatelem, můžete se projet terénním safarivozem, poznat Večerní safari a říci si zde můžete i své ANO.

Zebry ve stínu přístřešku.
Zebry Grévyho.
Antilopy koňské.
Antilopa koňská.
  info  
tohle bude zápátí