Panská skála

Pohádkové místo u Kamenického Šenova.

Pohádkové místo u Kamenického Šenova.

Panská skála u Kamenického Šenova je pozůstatkem nevelkého čedičového návrší vyčnívajícího z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a vískou Prácheň. Nepochybně ji budete znát z filmové pohádky Pyšná princezna, pravidelně opakované o vánočních svátcích.
Původně na tomto místě stávalo asi 30 m vysoké holé návrší s trojicí křížů na vrcholu, bylo nazývané Kalvárie nebo Křížový vrch. Na konci 18. století na něm jeden ze sedláků z nedaleké Práchně začal lámat čedičové sloupy pro stavební účely a zasloužil se tak o odhalení pozoruhodné vnitřní stavby návrší. To je tvořeno štíhlými čedičovými sloupy čtyř až šestibokými o průměru 20 - 25 cm dlouhými až 15 metrů. Protože jsou sloupy uspořádány podle výšky jako píšťaly varhan, říká se skále lidově Varhany.
Těžba čediče ohrožící samotnou existenci této přírodní památky byla zakázána v roce 1948, skalní stěna byla zakonzervována a roku 1953 byla prohlášena přírodní rezervací.
V současnosti je Panská skála nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách a je volně přístupná.

Místo jako z pohádky.
Pohádkové místo...
Pohádkové místo z Pyšné princezny.
Místo z filmových pohádek.
  info  
tohle bude zápátí