Kladské rašeliny

Krajinka jihovýchodně od osady.

Krajinka jihovýchodně od osady.

Od loveckého zámečku v Kladské vede kolem kouzelné vodní plochy Kladského rybníka po dřevěných chodníčcích naučná stezka Kladská – rašeliniště Tajga. Stezka vede místy s nejrozmanitější flórou i faunou. Podívat se můžete i k sousednímu Kyselému jezeru s jedním z nejkyselejších povodí v Evropě nebo k parku s hrobkou zakladatele zdejšího loveckého zámečku. Naučná stezka je součástí státní přírodní rezervace Kladské rašeliny, do níž patří ještě vrchovištní rašeliniště Paterák, Lysina a Malé rašeliniště.

Ostrůvek.
Cesta po dřevěném chodníčku.
Potůček v jižní části.
Poznáte stopy srnce?
  info  
tohle bude zápátí