Chomutov

Severní část náměstí.

Severní část náměstí.

Poprvé se o Chomutovu dozvídáme v písemné zmínce z roku 1252, kdy městečko získal darem řád německých rytířů, který jej držel až do roku 1411. Poté město střídalo šlechtické majitele. Roku 1605 se Chomutovští vykoupili z poddanství a Chomutov se stává královským městem.
16. až 18. století je v Chomutově ve znamení těžby kamence, na což máme památku v podobě kamencového jezera. V polovině 18. století byla postavena císařská silnice spojující Chomutov s Prahou, v 70. letech 19. století pak byl Chomutov napojen na železnici a spojen s Prahou i tímto způsobem. V této době zde byly také otevřeny doly na hnědé uhlí a založeny železárny. V roce 1890 zde byly poprvé na světě vyrobeny bezešvé ocelové trubky.
20. století pak bylo ve znamení změny skladby obyvatelstva v důsledku poválečného odsunu Němců a rozsáhlé přestavby města, která se však naštěstí nedotkla historické části. Ta byla v roce 1992 vyhlášena památkovou zónou.

Jedna ze soch na morovém sloupu.
Pohled na budovu bývalého hradu a kostel sv. Kateřiny.
Východní část náměstí.
Kašna na náměstí 1. Máje.
  info  
tohle bude zápátí