Kadaň

Socha na průčelí kostelu Povýšení sv. Kříže.

Socha na průčelí kostelu Povýšení sv. Kříže.

První osídlení Kadaně datujeme do 4. století před naším letopočtem keltským obyvatelstvem, v jejichž jazyce znamenalo jméno dnešního města zářící oheň. Samotné město vzniklo ve 13. století z popudu krále Přemysla Otakara II. Také nejvýznamnější dochované památky - část gotického opevnění, gotická radnice ze 14. a 15. století a gotický hrad - datujeme do období středověku.
Největší rozkvět Kadaně proběhl za vlády krále Karla IV.
Za dobu své bohaté historie pamatuje město několik velkých požárů, poslední z nich vzplál v roce 1811. Rekonstrukce po něm vděčíme za dnešní podobu města.

Hřbitovní kostel sv. Anny postavený luterány u luteránského hřbitova ze 16. století.
Hřbitovní kostel sv. Anny ze 16. století.
Detail sloupu nejsvětější trojice na Mírovém náměstí.
Žatecká brána.
  info  
tohle bude zápátí