Jiřetín pod Jedlovou

Výjev z Getsemanské zahrady, spící sochy apoštolů Petra, Jakuba a Jana z roku 1764.

Výjev z Getsemanské zahrady, spící sochy apoštolů Petra, Jakuba a Jana z roku 1764.

V době protireformace, na konci 18. století, opouštěli protestanté hromadně tento kraj. Bylo mezi nimi i sedm Jiřetínských bratrů Dontů, kteří podobně jako jiní dali přednost opuštění rodné vlasti před přestoupením na katolickou víru. Usadili se v sousedním Německu, kde však měli hned první noc stejný sen: Zjevil se jim Spasitel na kříži a volal je zpět do rodné země. Rozhodli se, že nemocný nejmladší syn se vrátí do rodné vsi, přestoupí na katolickou víru a ujme se otcova majetku. Po návratu nechal na otcově pozemku postavit dřevěný kříž a záhadně se uzdravil. Místo s dřevěným křížem se tak stalo cílem pro mnoho trpících, kteří sem chodili prosit Boha o pomoc. Jedenáct zastavení Křížové cesty bylo poté postaveno v rokokovém stylu spolu s dřevěnou kaplí Povýšení Svatého kříže a rokokovou kaplí Božího hrobu v roce 1759 z popudu tehdejšího faráře Gottfrieda Liessnera. Dřevěný kříž zůstal nepoškozen, původní dřevěnou kapli již zde neuvidíte, současná kamenná byla slavnostně vysvěcena v roce 1796.

Zastavení zdejší křížové cesty...
Jedenáct zastavení Křížové cesty ke kapli...
Výjev z Olivetské zahrady se sochou modlícího se Spasitele.
Výjev z Olivetské zahrady.
  info  
tohle bude zápátí