Domažlice

... na mapě

Zobrazení na mapě

První písemné zmínky o Domažlicích pocházejí z konce 10. století. V té době zde stávala osada, které Přemysl Otakar II. udělil městská práva. Roku 1231 bylo město obestavěno hradbami a tím bylo zabezpečeno před vpády z Bavorska. Na začátku 2. poloviny 13. století byly Domažlice povýšeny na královské město a zdejší hrad se stal sídlem purkrabího, pod něhož náležely i svobodné chodské vsi. V roce 1373 byly předměstí a okolní vsi vypáleny bavorskými vojsky.
Za husitských válek bylo město na straně Táboritů. V roce 1431 bylo obléháno vojsky čtvrté křížové výpravy, které mezi Domažlicemi a městečkem Kdyně porazily v bitvě u Domažlic husitská vojska pod velením Prokopa Holého.
V období pozdní gotiky došlo k výstavbě kruhové hlásky na náměstí a ta dodnes tvoří dominantu Domažlic.
Na počátku 17. století se Domažlice připojily ke stavovskému povstání, na které po Bílé hoře navázalo povstání Chodů. V 18. století se začíná rozvíjet drobný průmysl vyhlášené jsou zdejší trhy. 19. století pak přináší české národní obrození a národopisná oblast Chodska získává na významu, stává se velmi oblíbenou pro mnohé významné osobnosti.
Křivolaké uličky 20. století se nevyhnuly ani Domažlicím. Po Mnichovské dohodě Domažlice díky svému převažujícímu českému obyvatelstvu zůstaly na území Protektorátu Čechy a Morava, zatímco mnohé obce v jejich okolí se staly součástí říše. Hranice však byla tvořena velmi nesmyslně, což komplikovalo zejména dopravu. V květnu 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou, ale tři roky na to došlo k uzavření hranice. Z dříve významné příhraniční oblasti na rozhraní Čech a Bavorska, se stává pouhý výčnělek komunistického východního bloku.
Po roce 1989 dochází k opětovnému rozvoji příhraničního turistického ruchu a město začíná spolupracovat se svým bavorským protějškem jménem Furth im Wald.

  info  
tohle bude zápátí