Horšovský Týn

... na mapě

Zobrazení na mapě

Již v 10. století stávala na místě dnešního města kupecká osada, byla nejspíše ohrazena palisádovou hradbou a chráněna hliněným valem. Vedla tudy zemská stezka z Prahy do Řezna. Po vzniku pražského biskupství po roce 973 se stala celá oblast majetkem biskupství se správou v nedalekém Horšově, podle nějž získalo místo jméno Horšovský Týn.
Ve 13. století již Horšovský Týn Horšov svým významem zastínil, v polovině tohoto století pak přenesl biskup Jan III. z Dražic sídlo svého panství z Horšova do Týna. Sídlem biskupa byl nově zbudovaný hrad na strmě se zvedajícím levém břehu Radbúzy.
Psaná privilegia získal Horšovský Týn v roce 1406 od arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka. Město bylo v té době spolehlivě opevněno, což se prokázalo v době husitských válek, kdy byly hrad i město několikrát obléhány.
V roce 1542 získali město a celé panství Lobkovicové, v roce 1547 postihl město i hrad obrovský požár, nově budovaný zámek i měšťanské domy po něm obnovené získaly renesanční podobu. Následovala doba rozkvětu, a tak panství patřilo na přelomu 16. a 17. století mezi 10 největších dominií v Čechách.
Po porážce stavovského povstání, jehož se aktivně účastnil Vilém starší z Lobkovic, panství získal jeden z nejbližších důvěrníků císaře Ferdinanda II. hrabě Maxmilián z Trauttmansdorffu. V držení této rodiny zůstává až do roku 1945. Na sklonku třicetileté války utrpěl Horšovský Týn značné škody při tažení švédských vojsk, ale po třicetileté válce zaznamenal opět rozvoj. V průběhu 2. poloviny 17. století a v 18. století bylo město významným způsobem germanizováno. V této době také město dostalo barokní a rokokovou podobu, kterou si historické jádro zachovalo dodnes.
Od roku 1849 do roku 1960 byl Horšovský Týn okresem. Dne 5. 5. 1945 byl Horšovský Týn osvobozen Americkou armádou.
V současnosti žije v malebném městě v mělkém údolí řeky Radbuzy bezmála pět tisíc obyvatel.

  info  
tohle bude zápátí