Svatá Anna

... na mapě

Zobrazení na mapě

Poutní kostel svaté Anny byl postaven nejspíše bratry Jiřím a Volfem z Ronšperka, kteří bývali na počátku 16. století majiteli horšovskotýnského panství, vysvěcen pak byl roku 1516. Boží hrob v sousedství byl postaven roku 1696.
Po polovině 18. století byla provedena barokní přestavba kostela. Nevšední úprava pak následovala v letech 1835-1842, kdy se tehdejší majitelé Trautmannsdorfové rozhodli vyhloubit podzemí pod kostelem a vybudovat zde velkou empírovou rodovou hrobku. V roce 1835 byla také vedle Božího hrobu postavena empírová pohřební kaple Jana Norberta Trautmannsdorfa, odkud byl pravděpodobně přístupný i interiér spodní hrobky.
Neveselé doby nastaly pro kostel po druhé světové válce, kdy byl několikrát vykraden a poškozen vandaly, zmizela nebo byla zničena valná většina původního vybavení kostela. Kostel je v současnosti zcela prázdný. Po roce 1991 byl opraven interiér kostela a jeho střechy, kvůli nedostatku finančních prostředků ale obnova kostela nebyla dokončena a kostel zůstává stejně jako sousedící stavby v dezolátním stavu. Věřme, že budoucnost bude k těmto historicky i architektonicky cenným stavbám příznivější než nedávná minulost.

  info  
tohle bude zápátí