Frýdštejn

Vlajka na vrcholu hlavní věže.

Vlajka na vrcholu hlavní věže.

Zřícenina Frýdštejn leží nedaleko Malé Skály v Českém ráji. Jeho dominantou je zachovalá hradní věž, je postavená na pískovcové skále a její výška je 15 m. Hrad v minulosti posloužil jako kulisa k natáčení některých filmů, z nichž jmenujme kupříkladu Tajemství hradu v Karpatech nebo pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
Poprvé se o Frýdštejně dozvídáme z písemné zmínky z roku 1385, tato zmínka hovoří o Bohuňkovi Puklíci z Frýdštejna. Na přelomu 14. a 15. století byl hrad v držení rodu Kamenců ze Střížovic a Čakovic. Na začátku století patnáctého se majitelem panství stal Bohuš z Kováně.
Do dějin hradu zasáhly také husitské války, roku 1432 byl hrad vlastněný katolíkem Bohušem z Kováně obléhán husity. Majitel hradu ale později konvertoval a roku 1448 pomáhal Jiřímu z Poděbrad dobývat Prahu.
Po smrti Bohuše z Kováně roku 1460 spravoval jeho panství Jan Zajíc z Hazmburka, poté se zde vystřídalo několik majitelů a roku 1540 koupil hrad a zdejší panství Jan z Vartemberka. Adam z Vartemberka byl ale účastníkem odboje českých stavů proti králi Ferdinandu I. a proto ztratil roku 1547 některé své statky včetně Frýdštejna. Panství od krále koupil Jan z Oprštorfu, který si však za své sídlo zvolil Český Dub a frýdštejnské panství postupně rozprodal, čímž zanikl význam panství i hradu samotného.
Oprštorfové v roce 1591 tehdy již neobyvatelný hrad s panstvím prodali Zikmundu Smiřickému ze Smiřic, poté získal panství roku 1623 Albrecht z Valdštejna. Po jeho smrti získal panství císařský plukovník, hrabě Jan Ludvík Isolani. Jedna z jeho dcer pak odkázala panství církvi, v jejímž držení zůstalo až do roku 1838, kdy se dostává do vlastnictví Kamila Rohana.
Od rodu Rohanů hrad odkoupil Turnovský okrašlovací spolek a od roku 1892 je přístupný turistům.
V současné době je hrad majetkem obce Frýdštejn.

Na hlavní věži...
Výhled do Českého ráje.
Pohled z hlavní věže.
Pohled na hrad a jeho okolí.
  info  
tohle bude zápátí